:(
VÁLLALKOZÁS ÉS GAZDASÁGI CSOPORT

Cégünk Vállalkozási csoportja felel a gazdálkodó szervezet jövőképének rendezéséért, a cég vállalkozási képességének folyamatos biztosításáért. A Vállalkozási csoport elsődleges feladatai a tervezési munkák, pályázati kiírások felkutatása és elnyerése, valamint a cég

szerződéses és jogi ügyeinek teljes körű kezelése. Az elmúlt években kiemelkedően teljesített a csoport közbeszerzési tendereken való eredményesség tekintetében.

FŐBB TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK

 • Közbeszerzési pályázatok kiírásainak figyelése
 • Közbeszerzési pályázatok teljes körű összeállítása (Ajánlattevői oldal)
 • Közbeszerzési pályázatok teljes életútjának menedzselése
 • Közbeszerzési pályázatok statisztikájának készítése, elemzése
 • Európai Uniós alapokból finanszírozott projektek létesítése
 • Európai Uniós alapokból finanszírozott pályázatok írása
 • Projekt tervezés (költségvetési terv, munkaerő terv, ütemterv)
 • Projekt vezetés
 • Költség- Haszon elemzés (CBA)
 • Pénzügyi és működési tervezés
 • Pénzügyi és működési elemzés
 • Szerződéses ügyek komplex menedzselése
 • Működéshez kapcsolódó jogi ügyek intézése
 • Adminisztratív feladatok

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREINK

A Közlekedés Kft. 2000 óta működtet minőségbiztosítási rendszert. Az európai követelményekkel összhangban, az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti, minőségirányítási rendszert alkalmazza. Az MSZ EN ISO 9001:2009 a gazdasági szféra minden területén, a legszélesebb körben elterjedt szabvány, amely elősegíti és garantálja a termékek és szolgáltatások állandó kifogástalan minőségét, folyamatos fejlesztését és a vevői elégedettség növekedését, a vevői igényeknek való magasabb szintű megfelelést.

Alkalmazott minőségirányítási rendszerünk biztosítja a cégen belüli folyamatok áttekinthetőségét, a tevékenységek ésszerű dokumentált-ságát, valamint lehetővé teszi a folyamatok napi irányítását.) Az Európai Unió elvárásaihoz illeszkedve, összhangban a fenntarthatóság és környezet eszméivel a cég 2012.év óta működteti az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványt is.