:(
KÖZLEKEDÉSTERVEZÉSI IRODA

Közlekedési hálózatok és létesítmények részletes tervezése, engedélyezési és kiviteli tervek

Közforgalmú kötöttpályás közlekedési vonalak, állomások, megállók, járműtelepek és üzemi létesítmények (vasút, városi és regionális gyorsvasút, villamos) tervezése. Engedélyezési tender- és kiviteli tervek. Rehabilitáció, korszerűsítés. Autóbusz-pályaudvarok, járműtelepek, üzemi létesítmények részletes tervezése. Városi főutak, mellékutak, gyalogos, kerékpáros és vegyes forgalmú utcák, valamint csomópontok komplex tervezése (úttervezés, közforgalmú közlekedés, műtárgyak, közműtervezés, zöldterületek – a tervezés irányítása és koordinálása). Korszerűsítés, rehabilitáció, közterületek komplex környezeti rehabilitációja és átépítése.

Intermodális csomópontok, átszállóhelyek. Utak és csomópontok forgalomszabályozásának és jelzőlámpás forgalomirányításának forgalomtechnikai tervezése, tervegyeztetések (engedélyek és jóváhagyások), kommunikáció – PR, megvalósulási terv, tervezői művezetés. Korlátozott (csillapított) forgalmú utak, zónák, zöldterületek részletes tervezése. Bevásárlóközpontok, iroda- és intézményközpontok, ipari parkok, lakóparkok, szabadidő-szórakoztató és sportlétesítmények, logisztikai központok, szállítási területek belső közlekedési rendszerének és külső közlekedési kapcsolatainak részletes tervezése.

Településrendezési tervek közlekedési munkarészei

Településrendezési tervezőkkel történő együttműködés keretében településszerkezeti tervek és szabályozási tervek közlekedési munkarészei, közlekedési területek szabályozási, parkolási előírásai.

Építészeti tervekhez kapcsolódó közlekedéstervezés

Épületek parkológarázsának tervezése. Ingatlanok közúti kapcsolatának, belső úthálózatának útépítési és forgalomtechnikai tervei. Az épületekhez kapcsolódó gyalogos felületek tervezése.


Budapest 4-es számú metróvonal I. szakasz kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása. (Baross tér, II. János Pál pápa tér, Rákóczi tér) Engedélyezési és kiviteli terv.

Budapest, IX. ker. FTC pálya rekonstrukció engedélyezési tender és kiviteli terve

Szeged városi elektromos tömeg-közlekedés rekonstrukciója. Engedélyezési és kiviteli terv.