:(
FORGALOMTECHNIKAI ÉS MODELLEZÉSI IRODA

Közlekedési adatfelvételek, elemzések, közlekedési adatbázisok összeállítása

A járműforgalom, az utazások, helyváltoztatások és szállítások valamennyi közlekedési módra kiterjedő felmérése, helyi, területi, települési, regionális és országos szinten. Kézi és gépi keresztmetszeti számlálások, út menti és járműveken történő, valamint háztartásokban és munkahelyen történő kikérdések.

Az adatok statisztikai feldolgozása, elemzése, integrált adatbázisokba rendezése. Adatszolgáltatás tervezési, kutatási munkákhoz és a döntések megalapozásához. Kapcsolódás az érvényben levő, illetve előkészítés alatt álló európai adatcsere szabványokhoz.

Forgalmi modellezés, szimuláció, forgalmi prognózisok

A forgalom, a közlekedési hálózatok, a forgalmi folyamatok és körülmények modellezése, kezelése és értékelése nemzetközileg elismert és világszerte használt szoftverek (EMME/2, Cube Voyager, Vissim) használatával. Makro- és mikroszimuláció modellezések.

Forgalom előrebecslések, prognózisok a statisztikai adatok, a terület- és hálózatfejlesztések függvényében. A közlekedés műszaki, gazdasági, társadalmi és környezeti hatásainak modellezése és előrebecslése.

Forgalomtechnikai vizsgálatok, elemzések, tanulmányok

Forgalmi folyamatok és forgalmi körülmények vizsgálata és elemzése. Biztonság-, sebesség-, torlódás-, kapacitásvizsgálatok. Egyedi és összehangolt jelzőlámpás forgalomirányítás, forgalom szimuláció, a közforgalmú közlekedés szabályozása és előnyben részesítése.

Parkolásszabályozás. Forgalomszabályozási beavatkozások következmény elemzése. A közúti forgalomcsillapítás forgalomtechnikai eszközei. Központi forgalomirányítási és információs rendszerfejlesztés.


Ferihegyi repülőtérre vezető gyors- forgalmi út fejlesztése Tanulmányterv

Kossuth Lajos utca és Rákóczi út forgalomcsillapítási lehetőségei. Tanulmányterv, mikroszimuláció

Jelzőlámpával szabályzott körgeometriájú csomópont, Szeged. Engedélyezési és kiviteli terv