:(
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI IRODA

Közlekedési kutatás-fejlesztés

Kutatások a forgalom jellemzői, a befolyásoló tényezők és összefüggéseik területén. Összefüggések a terület felhasználás és forgalom között. Új eszközök és módszerek a közlekedési adatfelvételek, a tervezés és menedzsment területén. A közösségi

közlekedés nagyobb utazási részarányának eléréséhez szükséges intézkedések, eszközök, támogató rendszerek kutatása, elemzése. Közlekedésgazdasági elemzések, úthasználati díjszámítások, elégedettségi vizsgálatok, a közlekedésfejlesztés hatása a gazdaságra.

Megvalósíthatósági tanulmányok, hatáselemzések

Megvalósíthatósági tanulmányok a városi és regionális közforgalmú közlekedési hálózatok és vonalak, elővárosi és városi gyorsvasúti (MÁV, metró, HÉV, közúti gyorsvasút) vonalak és létesítmények területén. Úthálózatok és főutak. Duna-hidak és kapcsolataik, folyamai közlekedés és kikötők, nemzetközi közlekedési folyosók, logisztikai rendszerfejlesztés, úthasználati és közforgalmi díjfizetési rendszerek. Térségi, területi, szervezeti, üzemeltetési és létesítményi integráció. Nemzeti és nemzetközi nagyrendezvények közlekedése,

bevásárló-, szabadidő- és sportlétesítmények, ipari-, iroda- és lakóparkok. A hálózatfejlesztések, beruházások, intézkedések előzetes vizsgálata, gazdasági, társadalmi, környezeti, forgalmi hatásának elemzése. A hatások előrebecslése. Megoldási javaslatok a káros hatások mérséklésére. Intézkedések előtte-utána vizsgálata, eredményességértékelések. Monitoring. Közlekedésbiztonsági vizsgálatok és elemzések.

Stratégiai tervezés, koncepciók készítése

Települések és régiók közlekedéstervezéseinek stratégiai tervezése. Fejlesztési irányok, a feladatok súlyozása és forráselemzése. A fenntartható közlekedés fejlesztési stratégiája. A közlekedési módok –

közforgalmú és egyéni közlekedés, nem motorizált közlekedés. Közlekedés nemzetközi és teherforgalom stratégiája.

Integrált terület- és közlekedésfejlesztés

Települések és településrészek komplex, városfejlesztéssel összekapcsolt terület- és közlekedésfejlesztése: úthálózat, közforgalmú közlekedés, vízi és légi közlekedés, parkolás, gyalogos és kerékpáros forgalom. Regionális közlekedésfejlesztési tervek.

Települések közlekedésfejlesztési koncepciója és közlekedésfejlesztési terve. Szabályozási tervek közlekedési munkarészei. Településrészek, központok, ipari, kereskedelmi, sport- és szabadidő-létesítmények, épületek közlekedési kapcsolatai, forgalmi hatások és szabályozás.


Intermodális személy szállítási központ. Megvalósíthatósági tanulmány.
Debrecenben

BKRFT Bp. közlekedési rendszerének fejlesztési terve

Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS)